Thứ tư, 28/02/2024

Bên tác phẩm

Thứ ba, 31/10/2023

Ảnh của NGUYỄN MẠNH LINH (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)
Tác phẩm trưng bày tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2023


Bên tác phẩm                                                                                                                                 Ảnh của NGUYỄN MẠNH LINH
Tác phẩm trưng bày tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)

Bài viết khác