Thứ tư, 28/02/2024

Bóng chiều

Thứ ba, 31/10/2023

 Ảnh của BÌNH NGUYÊN (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)
Tác phẩm đoạt Giải Khuyến khích tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2023

                                                         


Bóng chiều - 
Tác phẩm đoạt Giải Khuyến khích tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2023
 Ảnh của BÌNH NGUYÊN  (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)

Bài viết khác