Thứ tư, 24/07/2024

Bức tranh đá Vân Long

Thứ ba, 16/11/2021

Ảnh nghệ thuật của NSNA NINH MẠNH THẮNG
(Tác phẩm đoạt Huy chương Bạc tại Cuộc thi ảnh quốc tế Photo Circle 2021)

Bức tranh đá Vân Long                            Ảnh của NSNA NINH MẠNH THẮNG 

(Nguồn: TC VNNB 256-10/2021)

Bài viết khác