Thứ ba, 27/02/2024

Cầu siêu ở hội Hoa Lư

Thứ sáu, 15/10/2021

Ảnh nghệ thuật của LÊ CÔNG

Cầu siêu ở hội Hoa Lư                                                                                                                                                               Ảnh: LÊ CÔNG

(Nguồn: TC VNNB 104- 4/2012)

Bài viết khác