Thứ ba, 27/02/2024

Chùa Vàng buổi sáng mùa thu

Thứ sáu, 08/10/2021

Ảnh nghệ thuật của NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN 

Chùa Vàng buổi sáng mùa thu               Ảnh của NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN 

(Nguồn: TC VNNB 255-9/2021)

Bài viết khác