Thứ ba, 27/02/2024

Con gái vùng cói

Thứ hai, 26/07/2021

Ảnh nghệ thuật của NSNA  PHẠM THANH HẢI


Con gái vùng cói                                                                                                                                                       Ảnh:  PHẠM THANH HẢI

(Nguồn: TC VNNB 96 - 9/2011)

Bài viết khác