Thứ ba, 27/02/2024

Đền thờ và nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang)

Thứ ba, 23/08/2022

Ảnh của NSNA BÌNH NGUYÊN

Đền thờ và nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang)         Ảnh của NSNA Bình Nguyên

(Nguồn: TC VNNB 267-7/2022)

Bài viết khác