Thứ ba, 27/02/2024

Đôi bạn sau giờ học

Thứ ba, 21/03/2023

Ảnh của PHẠM THỊ DUYÊN - Tác phẩm đoạt Giải Bạc Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hào một giải biên cương" năm 2022 ( Nguồn TCVN số 275+276/01/2023)


Đôi bạn sau giờ học                                                                                                                                             Ảnh của PHẠM THỊ DUYÊN
Tác phẩm đoạt Giải Bạc Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hoà một giải biên cương" năm 2022 ( Nguồn TCVN số 275+276/01/2023)

Bài viết khác