Thứ ba, 27/02/2024

Giấc mơ trưa

Thứ ba, 24/08/2021

Ảnh nghệ thuật của NSNA NINH MẠNH THẮNG
(Tác phẩm đoạt Huy chương Bạc tại cuộc thi ảnh quốc tế Photo Cirele 2021)

Giấc mơ trưa                                                            Ảnh nghệ thuật của NINH MẠNH THẮNG

(Nguồn: TC VNNB 254-7/2021)

 

Bài viết khác