Thứ sáu, 19/07/2024

Hồ thuỷ lợi trên Cao nguyên đá Hà Giang

Thứ ba, 21/03/2023

Ảnh của NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN - Tác phẩm trưng bày tại Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật "Tự hào một giải biên cương" năm 2022  (Nguồn TCVN số 275+276/01/2022)


Hồ thuỷ lợi trên Cao nguyên đá Hà Giang                                                                                              Ảnh của NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN
Tác phẩm trưng bày tại Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật "Tụ hoà một giải biên cương" năm 2022 (Nguồn TCVN số 275+276/01/2022)

Bài viết khác