Thứ tư, 28/02/2024

Hoa cói

Thứ năm, 30/09/2021

Ảnh nghệ thuật của NSNA VŨ ĐỨC PHƯƠNG 

Hoa cói                                                                                                                                                                            Ảnh: VŨ ĐỨC PHƯƠNG

(Nguồn: TC VNNB 103-3/2012)

Bài viết khác