Thứ ba, 27/02/2024

Lễ kính thiên ở Tràng An

Thứ hai, 26/04/2021

Ảnh nghệ thuật của BÙI TRƯỜNG CHUNG 

Lễ kính thiên ở Tràng An                     Ảnh nghệ thuật của BÙI TRƯỜNG CHUNG

(Nguồn: TC VNNB 250-4/2021)

Bài viết khác