Thứ tư, 28/02/2024

Lễ rước nước trên sông Hoàng Long

Thứ tư, 01/11/2023

Ảnh của ĐẶNG THANH KIỀU  (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)


Lễ rước nước trên sông Hoàng Long                                          Ảnh của ĐẶNG THANH KIỀU  (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)

Bài viết khác