Thứ tư, 24/07/2024

Mẫu sơn

Thứ ba, 30/03/2021

Ảnh nghệ thuật của NSNA BÌNH NGUYÊN 

Mẫu sơn (Tác phẩm đoạt Huy chương Vàng quốc tế năm 2019)     Ảnh: NSNA Bình Nguyên 

(Nguồn: TC VNNB 249-3/2021)

Bài viết khác