Thứ ba, 27/02/2024

Nghề mới cho xuất khẩu

Thứ sáu, 17/09/2021

Ảnh nghệ thuật của THANH BÌNH

Nghề mới cho xuất khẩu                                                                                                                                                       Ảnh:  THANH BÌNH

(Nguồn: TC VNNB 103 - 3/2011)

Bài viết khác