Thứ ba, 27/02/2024

Nhà máy đạm Ninh Bình

Thứ hai, 13/09/2021

Ảnh nghệ thuật của MINH TUYỀN

Nhà máy đạm Ninh Bình                                                                                                                                                                Ảnh:  MINH TUYỀN

(Nguồn: TC VNNB 103 - 3/2011)

Bài viết khác