Thứ tư, 28/02/2024

Ninh Bình đánh thức di sản phát triển du lịch bền vững

Thứ ba, 31/10/2023

Ảnh của NINH MẠNH THẮNG (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)
Tác phẩm trưng bày tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2023; Giải Khuyến khích Khoảnh khắc vàng Báo chí năm 2023 do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức


Ninh Bình đánh thức di sản phát triển du lịch bền vững               Ảnh của NINH MẠNH THẮNG (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)
Tác phẩm trưng bày tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2023; Giải Khuyến khích Khoảnh khắc vàng
Báo chí năm 2023 do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức

Bài viết khác