Thứ ba, 27/02/2024

Nông sản sạch

Thứ tư, 28/10/2020

Ảnh nghệ thuật của VŨ THẾ MINH 
(Tác phẩm được trưng bày tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2019)

Ảnh nghệ thuật "Nông sản sạch"                                                              Tác giả: Vũ Thế Minh 

(Nguồn: TC VNNB 241+242+243)
 

Bài viết khác