Thứ tư, 28/02/2024

Nuôi thuỷ sản vùng bãi bồi ven biển Kim Sơn

Chủ nhật, 10/09/2023

Ảnh của TUẤN PHƯƠNG
Giải Nhất cuộc thi ảnh đẹp Nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2023


Nuôi thuỷ sản vùng bãi bồi ven biển Kim Sơn - Giải Nhất cuộc thi ảnh đẹp Nông thôn mới tỉnh Ninh Bình 2023Ảnh của TUẤN PHƯƠNG