Thứ năm, 07/12/2023

Pháo cao xạ canh giữ bầu trời, bảo vệ sản xuất sẵn sàng chiến đấu (1966)

Thứ tư, 16/08/2023

Ảnh của PHẠM HY LƯỢNG (Nguồn TC số 282-7/2023)


Pháo cao xạ canh giữ bầu trời, bảo vệ sản xuất sẵn sàng chiến đấu (1966)            Ảnh của PHẠM HY LƯỢNG (Nguồn TC số 282-7/2023)

Bài viết khác