Thứ tư, 28/02/2024

Phơi lá bồ đề

Thứ ba, 31/10/2023

Ảnh của NGUYỄN XUÂN HIẾU (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)
Tác phẩm trưng bày tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2023


Phơi lá bồ đề                                                                                                                                 Ảnh của NGUYỄN XUÂN HIẾU 
Tác phẩm trưng bày tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)

Bài viết khác