Chủ nhật, 03/12/2023

Rước lễ

Thứ năm, 23/03/2023

Ảnh của NUYỄN XUÂN HIẾU (Nguồn TCVN số 277/2/2023)


Rước lễ                                                                                                          Ảnh của NUYỄN XUÂN HIẾU (Nguồn TCVN số 277/2/2023)

Bài viết khác