Thứ bảy, 13/04/2024

Rước nước trong lễ hội Tràng An

Thứ sáu, 29/03/2024

Ảnh của MINH TUYỀN  (Nguồn TCVNNB số 91 - 3/2024)


Rước nước trong lễ hội Tràng An                                                                                                                                   Ảnh của MINH TUYỀN

Bài viết khác