Thứ tư, 28/02/2024

Sau vụ gặt

Thứ tư, 06/01/2021

Ảnh nghệ thuật của NSNA BÙI TUẤN HẢI 

Ảnh nghệ thuật "Sau vụ gặt"                              Tác giả: Bùi Tuấn Hải

(Tác phẩm trưng bày tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2020)

(Nguồn: TC VNNB 245+246/12-2020)

Bài viết khác