Thứ ba, 27/02/2024

Sinh viên tình nguyện Ninh Bình phát động phong trào xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 08/09/2021

Ảnh nghệ thuật của XUÂN THỦY

Sinh viên tình nguyện Ninh Bình phát động phong trào xây dựng nông thôn mới                                                                    Ảnh:  XUÂN THỦY

(Nguồn: TC VNNB 103 - 3/2012)

Bài viết khác