Thứ tư, 28/02/2024

Thu hoạch cói

Thứ ba, 31/10/2023

Ảnh của PHẠM TUẤN PHƯƠNG (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)
Tác phẩm trưng bày tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2023


Thu hoạch cói                                                                                                                              Ảnh của PHẠM TUẤN PHƯƠNG 
Tác phẩm trưng bày tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TC VNNB Số 284-9/2023)

Bài viết khác