Chủ nhật, 03/12/2023

Thu hoạch rau vụ đông

Thứ hai, 11/10/2021

Ảnh nghệ thuật của PHẠM THỊ LỆ THANH 

Thu hoạch rau vụ đông                                      Ảnh nghệ thuật của PHẠM THỊ LỆ THANH 

(Nguồn: TC VNNB 255-9/2021)

Bài viết khác