Thứ hai, 26/02/2024

NSNA Dương Duy Khang

Thứ năm, 10/10/2019

Tiểu sử:


Chủ quyền biển đảo


Tín hiệu trái tim


Canh giữ biển trời


Tháng ba


Thái Vi


Sửa chữa điện


Quà quê


Quà của lính đảo


Hội xuân


Đảo đá lớn


Chung sức


 

Bài viết khác