Thứ năm, 07/12/2023

Lời ru của đá vọng phu

Thứ ba, 03/08/2021

Nhạc của NINH MẠNH THẮNG
Phổ thơ của NINH ĐỨC HẬU

(Nguồn: TC VNNB 97 - 10/2011)

Bài viết khác