Thứ tư, 29/11/2023

Kén no 7

Thứ tư, 22/07/2020

Điêu khắc của họa sĩ TRẦN THƯỢC

Tác phẩm điêu khắc: Kén no 7

Chất liệu: gỗ 

Tác giả: Nhà điêu khắc TRẦN THƯỢC 

Bài viết khác