Thứ hai, 04/12/2023

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023

Thứ năm, 19/01/2023

 

 

Ngày 16 tháng 01 năm 2023, Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành kế hoạch số 105 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023, Văn nghệ Ninh Bình xin đăng toàn bộ văn bản dưới đây: 

Chi tiết tại: 

http://vannghe.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/2023/vb-thongbao/KH_105.pdf

Bài viết khác