Thứ bảy, 09/12/2023

Bến đá

Thứ ba, 05/10/2021

Tranh của  ĐÀO CÔNG HUÂN

Tác phẩm: Bến đá
Chất liệu: Sơn dầu
Tác giả: ĐÀO CÔNG HUÂN

(Nguồn: TC VNNB 103 - 3/2012)

Bài viết khác