Thứ bảy, 09/12/2023

Bến đợi

Thứ sáu, 09/04/2021

Tranh của NGUYỄN ĐÌNH ĐÀM 

Bến đợi (Acrylic)                                                                Tác giả: Nguyễn Đình Đàm 

Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Khu vực II Đồng bằng sông Hồng năm 2020

(Nguồn: TC VNNB 249-3/2021)

Bài viết khác