Thứ bảy, 09/12/2023

Bên ô cửa nhỏ

Thứ ba, 04/08/2020

Tranh của HOÀNG DŨNG

Tranh: Bên ô cửa nhỏ

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 60x120cm

Tác giả: Hoàng Dũng

Bài viết khác