Thứ bảy, 09/12/2023

Bịt mắt bắt dê

Thứ hai, 20/09/2021

Tranh của họa sĩ BÙI THANH LIÊM 

Tác phẩm: Bịt mắt bắt dê

Chất liệu: Sơn mài

Tác giả: Bùi Thanh Liêm

Bài viết khác