Thứ hai, 26/02/2024

Bức tường thành biên ải (Acrylic)

Thứ ba, 14/11/2023

Bức tường thành biên ải Tranh của ĐÀO CÔNG HUÂN
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TCVNNB số 285 - 10/2023)


Bức tường thành biên ải                                                                                                         Tranh của ĐÀO CÔNG HUÂN
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TCVNNB số 285 - 10/2023)

Bài viết khác