Thứ tư, 24/07/2024

Căn gác (Sơn dầu)

Thứ ba, 14/11/2023

Tranh của ĐOÀN QUANG THƯỜNG
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TCVNNB số 285 - 10/2023)


Căn gác                                                                                                                         Tranh của ĐOÀN QUANG THƯỜNG
Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bắng sông Hồng năm 2023 (Nguồn TCVNNB số 285 - 10/2023)

Bài viết khác