Thứ tư, 28/02/2024

Chiều Cố đô (Acrylic)

Thứ ba, 15/08/2023

Tranh của KÙ KAO KHẢI (Nguồn TC số 282-7/2023)


Chiều Cố đô (Acrylic)                                                                                                        Tranh của KÙ KAO KHẢI (Nguồn TC số 282-7/2023)

Bài viết khác