Thứ bảy, 09/12/2023

Đọc báo trên đảo

Thứ tư, 21/07/2021

Tranh của KÙ KAO KHẢI

Tác phẩm: Đọc báo trên đảo
Chất liệu: Sơn dầu
Tác giả: KÙ KAO KHẢI

(Nguồn: TC VNNB 95/2011)

Bài viết khác