Thứ bảy, 09/12/2023

Đôi bạn

Thứ năm, 26/08/2021

Tranh bột màu của  MAI HỒNG

Tác phẩm: Đôi bạn                             
Chất liệu: Bột màu
Tác giả: MAI HỒNG

(Nguồn: TC VNNB 100 /2011)

Bài viết khác