Thứ bảy, 09/12/2023

Đôi mắt

Thứ hai, 01/06/2020

Tranh của TUẤN DŨNG


 

Tranh: Đôi mắt

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 60x120

Tác giả: Tuấn Dũng

 

Bài viết khác