Thứ bảy, 09/12/2023

Du lịch Tràng An

Thứ tư, 18/08/2021

Tranh sơn dầu của  PHAN DƯ

Tác phẩm: Du lich Tràng An                                             
Chất liệu: Sơn dầu
Tác giả: PHAN DƯ

(Nguồn: TC VNNB 100 /2011)

Bài viết khác