Thứ bảy, 09/12/2023

Du lịch Tràng An

Thứ sáu, 19/11/2021

Tranh sơn dầu của PHAN DƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác phẩm: Du lịch Tràng An
Chất liệu: Sơn dầu
Tác giả: PHAN DƯ

(Nguồn: TC VNNB 106 - 6/2012)

Bài viết khác