Thứ bảy, 09/12/2023

Hạ về

Thứ sáu, 06/05/2022

Tranh của BÙI THANH LIÊM

Hạ về (Acrylic)                                                                Tranh của BÙI THANH LIÊM

(Nguồn: TC VNNB 264-4/2022)

Bài viết khác