Thứ bảy, 09/12/2023

Hạnh phúc vàng trong mùa dịch

Thứ sáu, 27/08/2021

Tranh của HOÀNG HUYỀN 

Tác phẩm: Hạnh phúc vàng trong mùa dịch

Chất liệu: Acrylic

Tác giả: Hoàng Huyền 

(Nguồn: TC VNNB 254-8/2021)

Bài viết khác