Thứ bảy, 09/12/2023

Hoa Lư cổ tích

Thứ tư, 27/05/2020

Tranh của  ĐÀO CÔNG HUÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Hoa Lư cổ tích

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 60x80cm

Tác giả: Đào Công Huân

Bài viết khác