Thứ bảy, 09/12/2023

Hoa mùa hạ

Thứ năm, 22/07/2021

Tranh của PHAN DƯ

Tác phẩm: Hoa mùa hạ
Chất liệu: Sơn dầu
Tác giả: PHAN DƯ

(Nguồn: TC VNNB/95/2011)

Bài viết khác