Thứ bảy, 09/12/2023

khoảng lặng

Thứ hai, 16/03/2020

Hội viên mới NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Tranh: Khoảng lặng

Chất liệu: sơn dầu

Kích thước:         

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hường

Bài viết khác