Thứ bảy, 09/12/2023

Một số tác phẩm mới của BÙI LIÊM 2022

Thứ năm, 04/08/2022


Mùa đông trên Cao nguyên đá (Lụa)


Khắc phục hậu quả chiến tranh (Acrylic)


Điệu khèn ngày hội (Lụa)

Bài viết khác