Thứ bảy, 09/12/2023

Một số tác phẩm mới của họa sỹ BÙI LIÊM

Thứ tư, 29/12/2021


E thẹn (Lụa)                                                                                                                                                                       Tranh của BÙI LIÊM


Mế (Khắc mộc bản)                                                                                                                                                              Tranh của BÙI LIÊM


Vườn em (Acrylic)                                                                                                                                                                Tranh của BÙI LIÊM


Soi gương (Lụa)                                                                                                                                                                    Tranh của BÙI LIÊM


Mùa lũ (Acrylic)                                                                                                                                                                   Tranh của BÙI LIÊM

Bài viết khác